FLASH NEWS:

[Infographic] Những trường hợp được vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2018

Đối tượng được vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2018 gồm người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị...

 Những trường hợp được vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2018

 

Share this Post :

Bài viết liên quan

Tin xem nhiều

Tài liệu


Địa điểm nổi bật